Klachtenopvolging

Wij hebben een interne procedure ontwikkeld waarbij klachten zowel schriftelijk, mondeling via fax of andere media kunnen ontvangen worden. Onze klanten klachten en respectievelijke correctieve acties worden aan onze klanten meegedeeld in een formaat door hen gewenst.

Klachtenformulier

Product portfoliobeheer

Onze kracht ligt in onze samenwerking met de klanten enerzijds en anderzijds in de kwaliteit en continue aandacht voor nieuwe en verbeterde vormen van product assortiment en of verpakking. Wij werken op basis van een verantwoordelijke afgevaardigde die als taak heeft zich te richten op het totaalbeheer van de productportfolio van een bepaalde klant. De resultaten van onderzoek naar klanten tevredenheid, leveringsefficiëntie, prijs/kwaliteit verhouding etc zullen consequent gebruikt worden om verbeteringen en suggesties naar voor te brengen. Door de investering in een totaal nieuw software pakket ontwikkeld voor distributie van AGF en aanverwante zullen wij in staat zijn om aan de hand van de nodige statistieken u op regelmatige basis suggesties m.b.t hoeveelheden, assortiment, prijzen etc aan te kunnen bieden.