Bedrijfsvoorstelling

Teugels Maurice baatte sinds het einde van de tweede wereldoorlog een groothandel in groenten en fruit uit te Brussel. In 1971 stichtte hij samen met 2 andere vennoten de PVBA Maison Maurice Teugels & Cie. 

De snelle groei van de bedrijfsrestaurants en het toenemend gebruik van diepvriesgroenten vereisten meer opslagcapaciteit. In 1976 verhuisde het bedrijf naar de Leuvensesteenweg te Schaarbeek. Daar beschikte men over grotere koel- en diepvriesruimte. 

In 1977 werd de PVBA Maison Maurice Teugels & Cie overgenomen door Verlee Karel, Verlee Francine en Verlee Paul. Verlee Karel was zelf reeds meer dan 20 jaar actief in de sector van groenten en fruit. In 1984 werd Marc Verlee ook actieve vennoot. 

Uitbreiding drong zich op en in de zomer van 1985 werden de eerste contacten met de Haven van Brussel gelegd. Zij beschikten over terreinen in de voorhaven langs de Vilvoordselaan. Op 17 juni 1987 werd een terrein van 3.637 m² langs de Vilvoordselaan voor 30 jaar in concessie genomen van de Haven van Brussel. 

               

In de zomer van het volgende jaar werd de PVBA Maison Maurice Teugels & Cie omgevormd tot Frudicom nv. In datzelfde jaar werd ook nog een aanpalend terrein van 2.036 m² in concessie genomen om toekomstige uitbreidingen veilig te stellen. 

Op 16 augustus1988 werd het nieuw gebouw in gebruik genomen. De totale oppervlakte van het gebouw bedroeg 2.205 m² waarvan 300 m² koelruimte en 265 m² diepvriesruimte. Tijdens de jaren 90 steeg de omzet gestaag. Alle vrachtwagens moesten, weliswaar gespreid, vervangen worden door bi-temperatuur vrachtwagens. Het informaticasysteem werd aangepast om de snelle evolutie op dit gebied te volgen (internet, e-mail,…).

In 2000 werd het bedrijfsgebouw uitgebreid en aangepast om de koude keten binnen het bedrijf te garanderen. In maart 2008 hebben Paul Joly, Verlee Francine en Verlee Marc hun aandelen verkocht aan De Witte-De Blick n.v. Achiel De Witte is nu afgevaardigd bestuurder.